Filozofski fakultet Banja Luka
Odsjek za psihologiju

 
Početak Obaviještenja Biblioteka Mapa

ŠKOLSKA PSIHOLOGIJA

Ispit:
usmeni

Program predmeta

A. PROGRAM PREDAVANJA

1. Školska psihologija kao nauka u sistemu psiholoških nauka

 • Razvoj školske psihologije kao nauke
 • Izvori saznanja i glavne istraživačke metode školske psihologije

2. Školska psihologija i eksperimentalne činjenice o razvoju i učenju

 • Razvojni stadiji i postepenost u razvoju i učenju
 • Individualne i polne razlike u razvoju i učenju
 • Kritički periodi razvoja i učenja
 • Kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj i učenje
 • Savremene teorije i istraživanja o razvoju i učenju (Pijaže, Vigotski, Bruner, Erikson)
 • Optimalan razvoj i učenje-zrelost djeteta za polazak u školu

3. Primjena osnovnih principa i teorija učenja na oblast nastave i vaspitanja

 • Osnovni oblici i principi učenja i njihova primjena u školskom učenju (rano učenje, učenje uslovljavanjem, instrumentalno učenje, učenje uviđanjem, učenje putem otkrića)
 • Bihejvioristička interpretacija procesa učenja i nastave
 • Kognitivne teorije učenja i nastave
 • Principi humanističkih teorija učenja i njihova primjena na oblast nastave i vaspitanja
 • Učenje po modelu i njegov značaj za nastavu i školsko učenje

4. Kognitivni stilovi i stilovi učenja

 • Pojam, vrste i odredbe kognitivnih stilova i stilova učenja
 • Uticaj različitih kultura na formiranje saznajnih stilova
 • Doprinos kognitivne psihologije proučavanju nastave i školskog učenja
 • Metakognitivne sposobnosti i učenje
 • Socijalna interakcija, kognitivni razvoj i učenje

5. Savremena shvatanja sposobnosti i sistemi razvijanja kreativnosti u nastavi i školskom učenju

 • Gilfordov model strukture intelekta, stilovi učenja i razvoj kritičkog mišljenja i kreativnosti
 • Sternbergova teorija sposobnosti
 • Gardnerova teorija sposobnosti i njena primjena na oblast nastave i vaspitanja
 • Višestruke sposobnosti i emocionalna inteligencija
 • Shvatanje o fluidnoj i kristalizovanoj inteligenciji i njihov značaj za nastavu i školsko učenje
 • Sposobnosti za učenje i predviđanje školskog uspjeha učenika

6. Razredna atmosfera i motivacija u školskom učenju

 • Socijalno-emocionalna klima u razredu
 • Razvijanje produktivne razredne klime i interakcija nastavnik-učenik
 • Motivacija za učenje i kako motivisati učenike
 • Humanistička psihologija motivacije
 • Lokus kontrole i školsko postignuće
 • Teorija atribucije i motivacija postignuća
 • Interaktivno učenje i uloga pitanja u razvijanju mišljenja i sposobnosti za učenje

7. Sposobnosti za učenje i transfer učenja

 • Fiziološke osnove procesa učenja
 • Lokalizacije psihičkih funkcija i stilovi učenja
 • Efikasne strategije učenja i mjerenje sposobnosti učenja
 • Transfer učenja i načini njegovog ispitivanja
 • Ispitivanje opštih i specifičnih sposobnosti za učenje i njihov značaj za nastavu i školsko učenje

8. Psihološki problemi vaspitanja i nastave

 • Individualizacija nastave i učenja
 • Nivo razvijenosti sposobnosti i osobine ličnosti i individualizacija nastave i učenja
 • Gotovost djeteta za polazak u školu
 • Taksonimija vaspitno-obrazovnih ciljeva ukognitivnom i afektivnom području i njena primjena na oblast nastave i vaspitanja
 • Učenje putem kompjutera i individualizacija nastave
 • Rad sa djecom koja imaju poteškoća u učenju i ponašanju
 • Rad sa darovitim i talentovanim učenicima
 • Psihološke osnove vaspitnih planova i programa
 • Mentalno zdravlje nastavnika
 • Savremene teorije učenja kao teorijska osnova instrukcije u nastavi i školskom učenju

9. Psihološki aspekti mjerenja i evaluacije u nastavi i učenju

 • Pojmovno određenje mjerenja i evaluacije
 • Skale mjerenja
 • Ciljevi mjerenja i izrade testova za mjerenje znanja, sposobnosti i osobina ličnosti
 • Kriterijski i normativni testovi znanja-način izrade i ciljevi primjene
 • Taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva, mjerenje i evaluacija
 • Osnovni statistički pojmovi u mjerenju i evaluaciji
 • Vrednovanje i analiza nastavne djelatnosti razredne atmosfere, vrednovanje vaspitno-obrazovnih ciljeva, udžbenika, i sl.
 • Vrednovanje školskog postignuća, metoda i sredstava nastavnog rada

Nazad

www.psihologija.rs.ba all rights reserved (c) 2003,2004

Za sve komentare i predloge, pišite
webmasteru