Filozofski fakultet Banja Luka
Odsjek za psihologiju

 
Početak Obaviještenja Biblioteka Mapa
   Početak
   Istorijat odsjeka
   O Odsjeku
   Studiranje na Odsjeku
   Stari program studija
   Magistarske studije
   Projekti
   Donatori
   Diplomirani studenti
   Obavještenja
   Društvo psihologa
   Psihologija u BiH
   Biblioteka Odsjeka
   Linkovi
   Kontakt
   Mapa sajta
   Uvod u psihologiju
   Statistika u psihologiji
   Osnovi fiziologije i anatomije CNS-a
   Uvod u filozofiju
   Opšta psihologija II
   Metodologija psiholoških istraživanja
   Psihometrija
   Razvojna psihologija I
   Psihologija ličnosti
   Osnovi humane genetike
   Pedagoška psihologija I
   Opšta psihopatologija
   Socijalna psihologija I
   Razvojna psihologija II
   Psihologija rada
   Klinička psihologija
   Psihopatologija djetinjstva i maldosti
   Psihologija sporta
   Psihološke škole i pravci
   Socijalna patologija
   Socijalna psihologija II
   Pedagoška psihologija II
   Psihodijagnostika
   Metodika nastave u psihologiji
   Školska psihologija
   Prva godina literatura
   Druga godina literatura
   Treća godina literatura
   Četvrta godina literatura

OPŠTA PSIHOLOGIJA II

Ispit: pismeni i usmeni poslije IV semestra

Program predmeta

A. PROGRAM PREDAVANJA

 1. Pojam učenja

 2. Kratak istorijat i osnovne orjentacije u psihologiji učenja

 3. “Problematični” oblici učenja. Rano učenje, utiskivanje, habituacija, senzitizacija, ekspoziociono učenje.

 4. Klasifikacija oblika učenja.

 5. Operacionalno definisani oblici učenja: Klasično uslovljavanje, instrumentalno, operatno učenje, učenje lavirinta, diskriminativno učenje putem uviđanja, učenje prema modelu.

 6. Principijelni oblici učenja – teorije učenja.

 7. Osnovni procesi i uslovi učenja: selekcija, sumacija, dodir u prostoru i vremenu, potkrepljenje, gašenje, generalizacija i diskriminacija. Pažnja i učenje.

 8. Oblici učenja zavisno od onoga šta se uči: verbalno učenje i učenje govora i jezika, učenje u oblasti motivacije, emocija, stavova i ličnosti, sticanje neadaptivnih oblika ponašanja i osnovni principi teorije ponašanja (bihevioralna terapija).

 9. Transfer učenja.

 10. Pamćenje i zaboravljanje: Osnovni procesi pamćenja: retencija, reprodukcija, ušteda pri ponovnom učenju, prepoznavanje.

 11. Vrste pamćenja: Klasično shvatanje: neposredno i odloženo pamćenje. Faktori od kojih zavisi uspješnost pamćenja – klasična shvatanja. Modernija shvatanja: senzorni registar, kratkoročna i radna memorija. Dugoročna memorija. Uslovi od kojih zavisi prelazak informacije iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje. Dubina prerade informacije. Epizodičko i semaničko pamćenje. Prepoznavanje kao oblik pamćenja. Pamćenje besmislenog i smislenog materijala.Pamćenje vizuelnih utisaka i oblika.

 12. Organizacioni procesi u učenju i pamćenju.

 13. Emocije, motivacija i pamćenje.

 14. Organske osnove učenja i pamćenja.

 15. Predstave: Klasična i moerna shvatanja o predstavama. Vrste predstava: konkretne, šematske, opšte. Predstave i pojmovi. Hipnagoge slike. Predstave, imaginacija, fantazija, stvaralačko mišljenje.

 16. Zaboravljanje: Osnove zakonitosti zaboravljanja. Zaboravljanje različitih vrsta materijala i podataka. Teorija zaboravljanja.

 17. Mišljenje. Pojam mišljenja i oblici mišljenja. Logika i psihologija u izučavanju mišljenja.

 18. Asocijacija ideja i asocijacija u psihologiji.

 19. Sredstva mislene aktivnosti: Percepcija, predstave, “bespredstavni sadržaji svijest”, pojmovi.

 20. Psihološki problemi jezika: Principi i modeli kognitivne organizacije jezika, percepcije i produkcije govora.

 21. Mišljenje kao rješavanje problema: Tok, faze misaonog procesa. Usmjeravajući činioci mišljenja. Transfer u rješavanju problema. Deduktivno rješavanje problema. Teorije rješavanje problema.

 22. Prirode pojmova i obrazovanje pojmova: Klasična i moderna shvatanja o prirodi pojmova. Eksperimentalna istra`ivanja obrazovanja pojmova. Teorije obrazovanja pojmova. Principi i modeli strukturalne i funkcionalne organizacije pojmova i njihovo kodovanje.

 23. Stvaralačko mišljenje: Pojam stvaralaštva i kriterijumi stvaralaštva. Tok i faze stvaralačkog procesa. Sposobnosti za stvaralaštvo. Teorije o stvaralačkom mišljenju.

B. PROGRAM VJEŽBI

 1. Oppti logičko-metodološki principi psihologije učenja.

 2. Savremena metodologija istraživanja pojedinih oblika učenja: Eksperimentalni postupci, nacrti i instrumentacija ispitivanja: klasičnog uslovljavanja – instrumentalnog učenja – operatnog učenja – diskriminativnog učenja.

 3. Primjene principa psihologije učenja: Primjene principa psihologije učenja na oblast ličnosti i kliničke psihologije, psihologija učenja i principi vaspitanja (sticanje osobina ličnosti, stavova, vrijednosti, kognitivnog stila, učenje kako se uči).

 4. Primjena modela razvijenih iz psihologije učenja na (oblast) organske funkcije i psihosomatske promjene. Biofidbek, bihevioralna terapija, naučena bespomoćnost kao model reaktivne depresije, klasično uslovljavanje imunog odgovora, psihološki činioci stresa i podložnost infektivnim oboljenjima i raku, uloga endogenih opioida na regulaciju ponašanja.

 5. Eksperimentalne metode ispitivanja verbalnog učenja i pamćenja: Metoda vremena učenja, metoda anticipacije, metoda parova, metoda za ispitivanje prepoznavanja, metoda zadržanih podataka, metoda uštede, metoda kvalitativnih promjena pamćenja, metoda ispitivanja neposrednog pamćenja. Opšti eksperimentalni nacrt za ispitivanje učenja i pamćenja.

 6. Metode za ispitivanje procesa mišljenja. Introspektivna metoda, metoda mišljenja naglas, objektivne metode.

 7. Metode ispitivanja organizacije pojmova: Metoda verifikacije iskaza, metoda leksičke odluke, metoda iščitavanja, matrica konfuzije, metoda skaniranja.

Nazad

www.psihologija.rs.ba all rights reserved (c) 2003,2004

Za sve komentare i predloge, pišite
webmasteru